Go to Top

Datablogg

Den perfekte backup

Backup er en nødvendighet. Det spiller ingen rolle om vi snakker om en smarttelefon, nettbrett, PC eller MAC. Ting skjer når du minst aner det, og et datatap kan være katastrofalt.

Den perfekte backup er ofte en trippel backup. Du skal aldri lage backup til den samme disken du tar backup av. Bruk helst

Read More

Fremtidens datasenter?

Dell spår at datasentrene i 2020 vil være programvarebaserte. Det kan revolusjonere en utfordrende datasenteradministrasjon for mange selskaper.

Dette kan vi lese i Dells Technology Outlook, trender utgitt i 2015 men som fortsatt er meget aktuelle.
Hva er SBDC?
Software Based Data Center (SBDC) er et datasenter basert på spesialisert programvare som overskygger proprietær

Read More

DataAdvisor forenkler restore av historiske data

Endring av datalagringssystemer eller backupsystem er for mange IT-teknikere ensbetydende med økte kostnader, masse tidsforbruk og krevende oppgaver, der mye kan gå galt. Kanskje ikke utfordringer ledelsen er klar over når de bestemmer seg for plattformendringer, bytte av serviceleverandører eller enhetssammenslåinger og dermed konsolidering av en rekke IT-systemer.

Vårt morselskap, Kroll Ontrack, ble nylig

Read More

Nye skadetrender

Nye skadetrender
Vårt morselskap, Kroll Ontrack, slipper de siste internasjonale data som gir oss innblikk i hva slags problemer brukerne står overfor. Data som er samlet inn fra våre «self-assessment» verktøy der brukere selv søker etter mulige løsninger. Selv om det er forskjeller i årsaker, lagringsmedia og operativsystemer, er det ofte underliggende likheter i

Read More

Hva er en fysisk mekanisk skade?

Hvis du har opplevd tap av data, har du med stor sannsynlighet også opplevd en mekanisk skade på lagringsmediet ditt.  Dette er den vanligste skaden vi ser på lab-en. Gjerne forårsaket av at maskinen eller en ekstern harddisk har falt i golvet.

Hvis du opplever et datatap kan det være nyttig å vite litt

Read More

Pass godt på feriebildene dine

I 2015 tok nordmenn i gjennomsnitt 1365 bilder, en økning på 7 % fra 2014. Hele 48 % av bildene ble tatt med en smarttelefon.

Samme undersøkelse viste at 57 % av barnefamiliene fremkalte bildene. Vi har ikke sett tall på hvor mange smarttelefoneiere som har aktivert en skylagring, men vi har grunn til

Read More